Expandovaný perlit

 • Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti
 • Dokonalá zvuková izolace
 • odolné vůči působení hub a řas
 • Paropropustné, nehořlavé
 • Chemicky netečný, sterilní

Popis výrobku:

EXPANDOVANÝ PERLIT je získáván pomocí pražení perlitových rud při teplotě 850 1150°C. Následkem procesu rozpínání vzniká expandovaný perlit. Je to materiál se zrnitou strukturou. Vyznačuje se velmi nízkou vlastní hmotností, vysokou tepelnou a akustickou izolací. Je materiálem zcela nehořlavým a odolným vůči působení hub a řas. Může být používán při teplotách od -200°C do 900°C. Vyráběn je ve 3 třídách zrnitosti (EP 100, EP150, EP 180).

 

Technické parametry:
VlastnostiEP 100EP 150EP 180
Násypná hmotnost[kg/m3]max.70 ± 1075 ± 1095 ± 10
Zrnitost [mm]méně než 0,5% 90 - 9535 - 500 - 15
0,5 - 1,0 5 - 1025 - 6015 - 40
1,0 - 2,0 -0 - 1540 - 60
2,0 - 4,0 --0 - 15
Vlhkostmax.222
Součinitel tepelné vodivosti λ[W/mK] 0,0400,0420,049
 

Použití:

 • výroba tepelně izolačních zednických a omítkových malt,
 
 • výroba lehkých betonů, tzv. perlitbetonů (termozáklady, termostěrky),
 • zateplení stropů a střešních konstrukcí (perlitové zásypy),
 • zateplení budov metodou „blow-in” – vtlačování perlitu do volných prostor ve stěnách,
 • akustická izolace podlah, stěn a stropů,
 • vyplnění volného prostoru v žebrovaných dutých tvárnicích, prostorech mezi komíny (suché zásypy),
 • snížení hmotnosti sádrových omítek,
 • vyplnění volného prostoru v žebrovaných dutých tvárnicích, prostorech mezi komíny (suché zásypy),
 • výroba lepidel na polystyren a lepidel na glazury – přídavek perlitu značně zlepšuje jejich kapalnost a přilnavost, zvyšuje vydatnost a zjednodušuje odpařování vody,,
 • výroba tenkovrstvých dekoračních omítek (akrylových, křemenových, silikonových) - použití perlitu způsobí zvýšení vydatnosti omítek a prodloužení „otevřené doby“,
 • jako výplň prostoru v akustických stěnách,
 • výroba izolačních tvárnic (keramických),
 • jako filtrační prostředek v potravinářském průmyslu,
 • jako sorbent pro absorpci ropných substancí.

Teplota použití:

Expandovaný perlit může být používán při teplotách od - 200°C do 900°C.

Balení:

 • papírové pytle: 0,125 m3 (125 litrů); paleta (120cm x 80cm): 3 m3
 • foliované pytle: 0,100 m3 (100 litrů); paleta (120cm x 80cm): 2,4 m3
 • big - bag (1 m3)
  expedice: dodání cisternami

Skladování a transport

Chránit před vlhkostí! Skladovat v suchých prostorech.
Termín skladování: neomezený.