DECOTHERM

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH DEKORATIVNÍCH ÚPRAV

197,52  Přidat do košíku

Vypočítejte si spotřebu nákladů pomocí kalkulačky

CHARAKTERISTIKA

Systém DECOTHERM je technologie určená pro realizace povrchových úprav fasád, stěn, opěrných zdí, sloupů apod. a to jak při novostavbách, tak při rekonstrukcích. Po vytvarování spár umožňuje dosáhnout vzhledu povrchu přírodního kamene.

Systém DECOTHERM se aplikuje podle pracovního postupu, definovaného v normě EN 771-část 1-6 a v souladu s příslušným technologickým předpisem.

OBLASTI POUŽITÍ

Systém DECOTHERM je určený pro novostavby a rekonstrukce. Může být aplikován na následující typy podkladu:

V exteriéru:

 • Cementové omítky
 • Jednovrstvé omítky
 • Stavební kámen
 • Smíšené povrchy
 • Cihelné zdivo
 • Povrchy z kamene
 • Mnichovské drsné omítky
 • Betonové bloky
 • Jádrová omítka
 • Stěny z litého betonu

Systém DECOTHERM je taktéž možné aplikovat i na izolační materiály (např.Polystyrén, Nobasil apod.). V těchto případech je však zapotřebí zabezpečit důkladné ukotvení (uchycení) izolace k podkladu. V případě aplikace systému DECOTHERM na jiné povrchy se s námi nejprve poraďte.

V interiéru:

 • Všechny tradiční typy zdiva

Při novostavbách lze s pracemi započít po vysušení zděných konstrukcí, tj.měsíc od jejich realizace a v případě betonových stěn až 45 dnů od jejich dokončení

SLOŽENÍ:

 • Přírodní hydraulické vápno
 • Expandovaný perlit
 • Bílý cement
 • Přísady
 • Pigmenty minerálního původu

TECHNICKÉ PARAMETRY INFORMATIVNÍ:

TřídaT1 CSI podle normy EN 998-1
Součinitel tepelné vodivosti λ0,060 [W/mK]
Pevnost v tlaku0,8 [N/mm2]
Pevnost v ohybu0,6 [N/mm2]
Objemová hmotnost v suchém stavu350 [kg/m3]
Reakce na oheňTřída A1 – nehořlavý materiál
Obsah vzduchu v čerstvé  omítce>25 [%]
Součinitel propustnosti vodní páry µ6,2
Vydatnostpytel 50l - cca 1m2 omítky s tloušťkou 50 mm