PERLIT THERM M5

Tepelně-izolační perlitová zdicí malta

  • Likviduje tepelné mosty
  • Vysoce tvárná
  • Stálost po nanesení
  • Paropropustná, nehořlavá
  • Mrazuvzdorná

Popis výrobku:

Tepelně-izolační malta je suchá směs připravená ve výrobně, vyráběná na bázi vysoce kvalitního perlitu, hydraulických pojiv a zušlechťujících přísad zlepšujících užitné parametry hotové malty.

Použití:

Tepelně-izolační malta PERLIT THERM M5 je určena pro zdění stěn ze všech normovaných a k použití schválených stavebních materiálů, jako jsou: pórovitá keramika, pórobeton, keramzitové tvárnice, keramické cihly, silikátové cihly, plynobeton atp. Je určena pro vyzdívání vnitřních a vnějších zdí.

97,52  Přidat do košíku

Vypočítej si spotřebu a cenu materiálu
sanace zateplení

 

Příprava podkladu:

Plochy spojované maltou očistěte od písku, prachu a zbytků staré malty. Stěnové dílce navlhčete vodou před započetím zdění.

Mísitelnost:

Malta se mísí s vodou v poměru 10-12 litrů vody na 1 pytel malty (30 litrů). Doba míšení nesmí překročit 2-3 minuty. Po smísení zkontrolujte konzistenci malty a případně upravte množství přidávané vody.

Způsob použití:

Maltu nanášejte na celou plochu spáry. Doporučovaná Holoubka spáry je 10-20 mm. Při zdění dodržujte doporučení výrobce zdicích prvků. Zednické práce provádějte v souladu se stavební metodikou.

Použitelná teplota:

Teplota podkladu a prostředí od + 5ºC do + 30ºC.

Vhodnost použití:

Čtyři hodiny od smísení s vodou.

Technické údaje:

Třída malty M5 wg normy PN-EN 998-2:2004
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,15 [W/mK]
Pevnost v tlaku 5,2 [N/mm2]
Pevnost v ohybu 1,4 [N/mm2]
Násypná hmotnost suché malty 350-370 [kg/m3]
Reakce na oheň A1 - materiał niepalny
Obsah vzduchu v čerstvé maltě 25 [%]
Absorpce vody 0,28 [kg/m2min0,5]
Součinitel propustnosti vodní páry μ 9,75
Vydatnost Z 1 pytle malty: 1,4 m2 stěny - pórobeton 36 cm 1,1 m2 stěny - pórobeton 44 cm P+W
Obsah rozpuštěných chloridů ve vodě 0,009 %

Výrobek shodný s normou

Balení:

Pytel: 30 litrů Paleta: 1,5 m3 (50 pytlů po 30 litrech) - hmotnost asi 600 kg

Čištění nářadí:

Vodou ihned po ukončení práce.

Přeprava a skladování:

Chraňte proti vlhkosti! Skladujte v suchých prostorech. Výrobek v originálním a neporušeném obalu lze skladovat 12 měsíců od data výroby. Palety neskladujte na sobě.

Upozornění:

Výrobek obsahuje cement. Reaguje s vodou zásaditě. Chraňte pokožku a oči, při podráždění důkladně opláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře. Chraňte před dětmi!