Tepelně izolační a sanační štuková omítka Perlit Therm CSI

  • Povrchová úprava tepelně izolačních omítek
  • Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek
  • Jemné povrchové úpravy sanačních omítek
  • Pro vnější i vnitřní použití

Popis výrobku:

Perlit Therm CSI je moderní hydrofobní tepelně izolační sanační štuková omítka, vyráběná na bázi vysoce kvalitního materiálu, hydraulických pojiv a zušlechťovacích příměsí zvyšujících užitkové parametry hotové omítky. Perlit Therm CSI je hotová štuková omítková směs, která po smíchání z vodou vytvoří velmi elastickou konzistenci a slouží k zajištění nejen tepelně izolačních vlastností ale také jako sanační omítka a tak přirozeně odolává kondenzační vlhkosti. Je vhodná pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí. Směs se nanáší klasicky jako štuková omítka v jedné vrstvě a to maximálně 5 mm. Díky svým vlastnostem vám pomůže včas řešit důsledky vlhkosti, plísní, tepelné izolace a vytváří zdravé a bezpečné prostředí. Perlit Therm CSI je velmi lehký, tak že vám vytvoří finanční úsporu v přepravě a manipulaci.  ( 50 L pytel  20 kg) V kombinaci z Perlit Therm CSII  působí jako sanační hydrofobní systém.

Obsah použití:

  • Povrchová úprava vnějších i vnitřních stěn.
  • Finální povrchová omítka
  • Pro zvlhlé a solemi napadené zdivo
  • Pro vnější i vnitřní použití

Použití:

Perlit Therm CSI je určena k zateplování a sanaci jak starých, tak nově stavěných budov, zhotovených ze všech normalizovaných a povolených stavebních materiálů typu. Omítka použitelná v interiéru i exteriéru.

[add_to_cart id=”873″]

Vypočítej si spotřebu a cenu materiálu
sanace zateplení

Příprava podkladu:

Omítka se nanáší ručně na podkladní omítku. Podklad musí být pevný, vyzrálý, objemově stabilizovaný podle EN 1996-2, zbavený prachu a ostatních nečistot. Teplota podkladu nesmí být nižší než 5 C. Savé podklady je nutné před nanesením zvlhčit

Zpracování:

Suchá směs se vysype do předepsaného množství vody a důkladně se rozmíchá na homogenní hladkou hmotu. Omítka se nanáší nerezovým, nebo plastovým hladítkem a po zavadnutí se stočí pěnovým, nebo filcovým hladítkem za současného skrápění vodou. Další povrchové úpravy – nátěry, jsou možné po důkladném vyzrání omítky.

Teplota použití:

Teplota podkladu a okolí od + 5 ºC do + 30 ºC.

Doba zpracování:

Do 5 hodin od momentu smísení s vodou.

Technické údaje:

Třída CSI podle normy EN 998-1
Kapilární absorpce vody CW0
Pevnost v tlaku0,5 [N/mm2]
Pevnost v ohybu0,36 [N/mm2]
Objemová hmotnost v suchém stavu590 [kg/m3]
Reakce na oheňTřída A1 – nehořlavý materiál
Množství záměsové vody na balení 20 kg4,8-5,8 l
Součinitel propustnosti vodní páry μ20
Množství záměsové vody na 1 kg0,24-0,29 l
Vydatnost při tloušťce 2 mm1,2 kg/m2

Balení:

Pytel: 20 Kg
Paleta: 1m3 (24 pytlů po 20 Kg) – hmotnost cca 480 kg

Ochrana nářadí:

vodou, bezprostředně po dokončení práce

Skladování a přeprava:

Chránit před vlhkostí! Skladovat na suchém místě. Produkt v originálním a neporušením obalu lze skladovat po dobu 12 měsíců, počítáno od data výroby. Je zakázáno skladovat paletu na paletě.

Pozor:

Výrobek obsahuje cement. Reaguje s vodou alkalicky. Chránit pokožku a oči, v případě podráždění důkladně vypláchnout vodou a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Chránit před dětmi!