Produkty

O nás

Firma Perlit je výrobcem expandovaného perlitu, sanačních omítkových směsí, tepelně izolačních omítkových směsí a lehčených betonů, což je nosný produkt firmy, se širokým uplatněním ve stavebnictví, hutnictví, zemědělství a ochraně životního prostředí. Jako druhotné výrobky na bázi perlitu dodává agrosáčky (agroperlit v malém balení) a sorbenty ropných produktů Nowap a Vapex.

Firma PERLIT, spol. s r.o. v Šenově u Nového Jičína zajišťuje uspokojování poptávky po expandovaném perlitu, omítkových směsí a lehčených betonů v České republice, v Polsku a na Slovensku.

 • Postřik pro úpravu podkladu pro všechny typy lehčených tepelně izolačních jádrových a sanačních omítek.
 • Výrazně zvětšuje adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným zdícím materiálům–cihelné, betonové, kamenné, smíšené zdivo.
 • Vhodný pro ruční i strojní zpracování pro vnější i vnitřní použití.
 
 • Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti
 • Dokonalá akustická izolace
 • Odolná vůči řasám a houbám
 • Paropropustná, nehořlavá
 • Mrazuvzdorná
 • Pro zvlhlé a solemi napadené zdivo
 • Pro vnější i vnitřní použití
 • Povrchová úprava tepelně-izolačních a sanačních omítek
 • Sanace zdiva (vysuší váš dům)
 • Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek
 • Jemné povrchové úpravy sanačních omítek
 • Pro vnější i vnitřní použití

Co perlit je a z čeho se vyrábí

Perlit je přírodní hornina sopečného původu. Jeho nejvýznamnější užitkovou vlastností je schopnost expandovat, čili zvětšovat svůj objem při prudkém zahřátí. Expandovat může až na čtrnáctinásobek svého objemu. Tuto schopnost perlitu umožňuje voda, která je vázána v jeho struktuře. Perlit je tedy jako surovina určen především k expandování. Zpracování perlitu spočívá v jeho homogenizaci, drcení, sušení a třídění na jednotlivé frakce.  

Kontakty

Jednatel

Mobil cz: +420 602 715 411

Mobil pl: +48 502 126 733

Vedoucí výroby exp. perlitu a technická podpora

Tel.: +420 556 710 621 Mobil: +420 602 715 497 Email: wiselka@perlit.cz

Drobný prodej
Tel.: +420 724 967 908

Email: bartuskova@perlit.cz

Fakturace
Tel.: +420 556 710 621
Mobil: +420 774 344 989
Email: mutinova@perlit.cz