Lehké perlitové omítky

Popis výrobku:

TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKY, to je druh velmi lehkých omítek, ve kterých je písek nahrazen perlitem. Velmi dobře tepelně a akusticky izolují. Vyznačují se paropropustností a trvalou odolností vůči houbám a řasám. Lze je používat jak v interiéru, tak v exteriéru.

  • Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
  • Dokonalá akustická izolace
  • Odolné vůči působení hub a řas
  • Paropropustné, nehořlavé
  • Vysoká účinnost po celou dobu životnosti

Použití:

Perlitové omítky jsou určeny k zateplení jak starých, tak nových budov postavených z různých normovaných a povolených stavebních materiálů, jako: pórovitá keramika (např. Porotherm, Leier), pórobeton (např. Ytong), keramzitové tvárnice, keramické cihly, silikátové cihly, plynový beton, železobeton a staré stěny ze smíšených materiálů. Jsou velmi vhodné pro zateplení stěn historických budov, kde použití tradičních metod není možné.

 

Příprava směsi:

Tepelně izolační omítka je založena na tradičním cementově-vápenném pojivu a ultra lehkém plnivu (perlit). Malta se velmi jednoduše připravuje přímo na stavbě pomocí tradiční míchačky nebo košíkového šlehače.

Příprava povrchu:

Povrch pod omítku musí být nosný a bez substancí oslabujících jeho přilnavost, jako: staré volné vrstvy omítek nebo nátěrů, prachu, solných nebo biologických skvrn, olejů a jiných nečistot, které mohou mít vliv na přilnavost omítky k povrchu. Před nanášením tepelně izolační omítky je nutné na celém povrchu provést hrubou omítku (cementový nástřik).

Za účelem zlepšení aplikačních vlastností výrobku je doporučeno použít plastifikátor betonu v množství uvedeném výrobcem.

 

Receptura tepelně izolační omítky
Název Jednotka Množství
Voda litr 35-38
Expandovaný perlit EP-150 litr 125 (1 pytel)
Cement 32,5R kg 15
Hydratizované vápno kg 8

Příprava:

Jednotlivé složky přidávat v pořadí: voda – plastifikátor – cement – vápno – perlit, a doba mísení by neměla překračovat 2-3 minuty. Po smísení je nutné zkontrolovat konzistenci malty a eventuelně korigovat přidávané množství vody.

Způsob použití:

Omítku je nutné nanášet ručně, minimálně 24 hodin po zhotovení nástřikové vrstvy. V závislosti na tloušťce je nutné omítkovou maltu nanášet v jedné nebo několika vrstvách. Maximální tloušťka jedné vrstvy nesmí překračovat 25 mm. Nanášení další vrstvy lze zahájit po získání příslušné nosnosti předchozí vrstvy, tj. minimálně po 24 hodinách od nanesení. Čerstvě nanesenou omítkovou maltu stáhnout dřevěnou nebo kovovou latí. V době počátečního tuhnutí omítkové malty (tj. přibližně 1 týden) je nutné ji chránit před prudkým vysycháním, přímým slunečním zářením a větrem (použití ochranných sítí, zvlhčování povrchu vodou). Technologická přestávka – 5 dní na každý 1 cm tloušťky omítky.

Dokončovací povrchy:

Tepelně izolační omítka je podkladový produkt a v každém případě je nutné jej dokončit dekorativně-ochrannou vrstvou v podobě tenkostěnné omítky. Před nanesením dekorativní omítky je nutné provést přechodovou vrstvu. Přechodovou vrstvu je vhodné zhotovit z lepicí stěrkové malty s perlinkou. Pro zhotovení dekorativně-ochranné vrstvy použít omítky: minerální, silikátové nebo silikonové.

Pracovní teplota:

Teplota povrchu a okolí od + 5ºC do + 30ºC.

Ke stáhnutí: Lehké perlitové omítky