Perlit v zahradnictví

Perlit je univerzálním minerálním podkladem vhodným pro zahradnickou výrobu. Vyznačuje se typickými vlastnostmi inertních podkladů; přirozeně se integruje do kořenového systému – podklad. Rozhoduje o tom sypká forma, sterilnost, chemická nečinnost, prospěšné fyzické vlastnosti udržující optimální vzdušně vodní podmínky v době pěstování. Trvalá struktura a pórovitost granulátu dodávají perlitu ústrojné vlastnosti a usnadňují přístup kyslíku ke kořenům, což umožňuje snížit tloušťku vrstvy podkladu a množství připadající na jednu rostlinu. Svazky křemíku obsažené v perlitu mají pozitivní vliv na strukturu a stavbu buněčných stěn rostlin, vylučují použití Actisilu).

Sazenice karafiátů, růží (fot. 1) a jiných rostlin se usazují v samotném perlitu.

Fot.01

Sazenice okurky nebo rajčete (fot.2) se připravuje v perlitových kostkách.

Fot.02

Perlit tvoří 10 – 30% podíl v organických substrátech k výsevu semen a usazení bylinných a zdřevnatělých sazenic. Organické substráty určené pro nádobové pěstování gerbery, růže a bramboříku (fot.3), gloxinie nebo vánoční hvězdy (fot.4) v úpravě na zálivkových stolech musí obsahovat 10 – 15% perlitu, který tvoří dokonalou drenáž.

Fot.03

Fot.04

Renesance perlitu v zahradnictví jako stejnorodého inertního podkladu nebo ve směsi s keramzitem (gerbera, fot. 5) nastala spolu s vývojem hydroponických úprav. Frakce v rozsahu 0 – 6mm s vodním objemem od 38 do výše než 50% umožňují úpravy: záhonovým systémem(anturium – fot. 6), ve žlabech W nebo V (anturium – fot.7)

Fot.05

Frakce v rozsahu 0 – 6mm s vodním objemem od 38 do výše než 50% umožňují úpravy záhonovým systémem (anturium, fot. 6)

Fot.06

a ve žlabech W nebo V (anturium,fot.7)

Fot.07

Systémem GEFA (růže – fot.8)

Fot.08

V nádobách – květináčích 3,5l (gerbera – fot. 9),

Fot.09

V květináčích – kbelíkách 8 – 10l (růže – fot.10, anturium – fot.11),

Fot.10

Fot.11

skříňkách (rajče – fot.12),

Fot.12

Dokonce lehčím způsobem ve foliových sáčcích (rajče – fot.13).

Fot.13

Nejrozšířenější je pěstování v perlitových rohožích (gerbera – 14, karafiát – fot.15, růže – fot.16, jahoda – fot.17).

Fot.14

Fot.15

Fot.16

Fot.17

Základem této metody je cca 3cm nádrž živné půdy na dně rohože, která stabilizuje odpovídající pH a EC roztoku v kořenovém prostředí a správné zásobování rostlin vodou a výživnými složkami; navíc umožňuje cca 10% úspornější dávkování živné půdy. Průzkumy a pozorování výrobce ukázaly, že aby se změnilo pěstování rajčete nebo růže v minerální vlně v perlitových rohožích s nárazníkem živné půdy není třeba provádět technické a technologické změny ve sklárně, ani ve způsobu nasazení, návozu a fertigace. Rostliny pěstované v perlitu se vyznačují dynamickým růstem , stabilní ráží a výjimečnou trvanlivostí, např . v nádobové úpravě gerbery dokonce do 6 let. Vytvářejí delší výhonky s živými barvami květů než v jiných podkladech (růže – fot.18).

Fot.18

Tvoří výjimečně rozbudovaný a zdravý kořenový systém do konce mnohaletých úprav (jahoda – fot.19, rajče – fot.20, růže – fot.21, gerbera – fot.22, anturium – fot.23).

Fot.19

Fot.20

Fot.21

Fot.22

Fot.23

V Polsku a Skotsku uskutečněný monitoring úrodnosti rajčete ukázal o 7% vyšší úrodnosti v perlitu než v minerální vlně (diagram – fot.24).

Fot.24

Ve druhém roce využívání perlitu aplikujeme fertigaci živné půdy s EC nižším o 10%, rostliny dávají ještě vyšší úrodu chutnějšího ovoce zarovnaných v hroznu, díky pozitivnímu vlivu organické látky vzniklé z odumřelého kořenového systému z předchozí vegetační sezóny (rajče –fot. 25).

Fot.25

Okrasné rostliny dokonale prospívají v perlitu, např. karafiát a gerbera vytvářejí větší množství květů než v minerální vlně (karafiát – fot.26, gerbera – fot.27).

Fot.26

Sazenice okurky nebo rajčete (fot.2) se připravuje v perlitových kostkách.

Fot.27

Perlitový podklad se před další úpravou 15 minut desinfikuje např. vodní párou s teplotou 98oC, chemicky preparátem Previcur Energy nebo Desogerme SP wegetaux, v Norsku používají obyčejně formalín. Po ukončených výrobních cyklech není ekologickým problémem a podléhá recirkulaci; např. rostliny gerbery s kořenovým systémem v perlitu a růžicí listů se kompostuje se cca 70% podílem rašeliny. Obdržíme substrát s mnoha výživnými složkami určen k výrobě květináčových a záhonkových rostlin nebo k zúrodnění, zejména příliš hutných zahradnických půd. Pozoruje se intenzivní vývoj úprav v perlitu zeleninových a okrasných rostlin, např. v Almerii (Španělsko) v roce 2005 70% bezpůdních rajčat bylo vedeno v perlitu, v Polsku se nyní odhaduje na 15 – 20ha. V regionu Wielkopolski povrch úprav gerbery v perlitu v 3,5l květináčích zabírá několik hektarů, naproti tomu v perlitových rohožích dosáhla v jednom zahradnictví dokonce 2,4ha (růže – fot.28).

Fot.28

Nezanedbatelnou záležitostí je podstatný rozdíl v ceně perlitových rohoží a z minerální vlny, která mluví ve prospěch perlitu. W souhrnu zahradnické výroby je používání perlitu v širokém spektru opodstatněno agrotechnicky, ekonomicky a ekologicky.