Zásyp mezižeberních štěrbin expandovaným perlitem

  • Zlepšení tepelně izolačních vlastností zdí
  • Zlepšení akustické izolace zdí
  • Odolnost vůči houbám a řasám
  • Paropropustnost
  • Nehořlavost

Použití:

Zásyp mezižeberních prostor expandovaným perlitem se používá pro zlepšení tepelně izolačních vlastností obvodových zdí.

Zásyp štěrbin ve tvárnicích perlitem způsobí zvýšení tepelné vodivosti λ ve všech směrech.

Dodatečnou výhodou, vyplývající ze zásypu perlitem, je zvýšení akustické izolace zdí.

Níže uvedené technické údaje se týkají keramických tvárnic: THERMO STI 44, SUPERTHERM STI 49 a tvárnice PLUS 44 – vyráběných firmou Heluz.

Hodnoty parametrů keramických tvárnic se štěrbinami zasypanými perlitem a s prázdnými štěrbinami

THERMO STI 44s perlitembez perlitu
λ [W/mK]λ [W/mK]
1 – ve směru x0,0770,102
1 – ve směru y0,1460,277
1 – ve směru z0,1590,674
PLUS 44s perlitembez perlitu
λ [W/mK]λ [W/mK]
1 – ve směru x0,1130,132
1 – ve směru y0,2170,351
1 – ve směru z0,2350,750
SUPERTHERM 49 STIs perlitembez perlitu
λ [W/mK]λ [W/mK]
1 – ve směru x0,080,105
1 – ve směru y0,1490,280
1 – ve směru z0,1620,677

x – vodorovně kolmo na zeď
y – vodorovně v rovině zdi
z – svisle v rovině zdi

 

Keramická tvárnice má díky svému tvaru a uložení štěrbin v každém směru jiné vlastnosti. Z výše prezentovaných údajů vyplývá, že keramická tvárnice má nejhorší tepelně izolační vlastnosti ve svislém směru. Má to velmi negativní vliv při stavbě zdi na betonovém základu, neboť dochází ke ztrátám tepla ze zdi do základu. Řešením tohoto problému je vyplnění mezižeberních štěrbin v první vrstvě zdi expandovaným perlitem. Z výše prezentovaných údajů vyplývá, že díky použití perlitu – jako izolace – následuje 4-5 násobné zlepšení tepelně izolačních parametrů keramické tvárnice ve svislém směru.

Při analýze výše uvedených údajů můžeme zjistit, že zlepšení tepelně izolačních parametrů tvárnice vzniká také ve vodorovné rovině – kolmo ke zdi. Je to rovina, přes kterou probíhá největší ztráta tepla s ohledem na povrch vnějších stěn.

Při použití zásypu perlitem na všech vrstvách tvárnic ve zdi můžeme omezit celkové ztráty tepla přes stěny od 20 do 30 %, v závislosti na použitých tvárnicích.

K zásypu tvárnic je doporučeno používat expandovaný perlit EP-150. Při zásypu první vrstvy zdi je doporučeno použít perlit EP-150 v hydrofobní verzi.

První vrstva tvárnic připravená k zásypu


Zásyp mezižeberních štěrbin perlitem

Způsob použití:

Zasypávání mezižeberních štěrbin perlitem lze provádět přímo z pytle nebo pomocí posuvného zařízení pro maltu, do kterého se sype perlit a zařízení se posouvá po zdi.

Před nanesením malty je nutné přebytek perlitu odstranit tak, aby byla odkryta žebra tvárnic a malta se spojila s tvárnicí.

Během práce je nutné chránit tvárnice, které jsou již zasypané perlitem, před atmosférickými srážkami.

Ke stažení: Zásyp mezižeberních štěrbin expandovaným perlitem.pdf