PERLIT: ryolitová vulkanická sklovina, vznikající v důsledku náhlého ochlazení lávy ve vodním prostředí. Jeho typickou vlastností je schopnost až pětinásobného zvětšování objemu následkem pražení v teplotě 850 – 1150°C. Tehdy vzniká EXPANDOVANÝ PERLIT. Vyznačuje se tmavě šedou, šedou nebo bílou barvou. Má relativně velký obsah alkalických látek a nízký obsah kysličníků železa a titanu. Zaručuje velmi dobrou tepelnou a akustickou izolaci při velmi nízké odpovídající hmotnosti. Je to nehořlavá látka, odolná proti působení mikroorganizmů a plísní. Své vlastnosti uchovává v rozsahu teplot od -200°C do +1000°C. Díky svým vlastnostem má široké využití po celém světě v mnoha odvětvích průmyslu jako.

Izolační materiál: používán k průmyslovým technickým izolacím v případě:

 • kryogenických komor, technických instalací (trubky, nádrže, základy těchto instalací a zařízení) pracujících v teplotách do -200°C např. při tekutém kyslíku, dusíku atd.
 • instalací pracujících při teplotách do 1100°C – kotle, pece, komíny, instalace páry, požární přepážky atd.
 • výrobě silničních clon tlumících hluk

Výroba ohnivzdorných materiálů: používány k výrobě protipožárních panelů, ochranných tvarovaných cihel, atd. používaných v různých odvětvích průmyslu.

Hutnictví – používán k výrobě: hutnických zásypů používaných jako izolátor zabraňující příliš rychlému ochlazování se oceli, izolátor hutnických forem atd.

Stírající a leštící materiál: používán jako doplněk v kosmetickém průmyslu (zubní pasty, mýdla), k výrobě čistících a leštících prostředků, k dekatuře jeansů atd.

Materiál plnící funkci výztuží při výrobě: návozů, prostředků ochrany rostlin, krmiv, výbušných materiálů atd.

EXPANDOVANÝ PERLIT

je získáván pomocí pražení perlitových rud při teplotě 850 – 1150°C. Následkem procesu rozpínání vzniká expandovaný perlit. Je to materiál se zrnitou strukturou. Vyznačuje se velmi nízkou vlastní hmotností, vysokou tepelnou a akustickou izolací. Je materiálem zcela nehořlavým a odolným vůči působení hub a řas. Může být používán při teplotách od -200°C do 900°C. Vyráběn je ve 3 třídách zrnitosti (EP 100, EP150, EP 180).

 

Použití

 • snížení hmotnosti sádrových omítek,
 • výroba lepidel na polystyren a lepidel na glazury – přídavek perlitu značně zlepšuje jejich kapalnost a přilnavost, zvyšuje vydatnost a zjednodušuje odpařování vody,
 • výroba tenkovrstvých dekoračních omítek (akrylových, křemenových, silikonových) – použití perlitu 
 • jako výplň prostoru v akustických stěnách,

 • výroba izolačních tvárnic (keramických),

 • jako filtrační prostředek v potravinářském průmyslu

výroba tepelně izolačních zednických a omítkových malt

THERM_CSII-e1491296798382

výroba lehkých betonů, tzv. perlitbetonů (termozáklady, termostěrky)

TB_2[1]

zateplení budov metodou „blow-in” – vtlačování perlitu do volných prostor ve stěnách a stropů

Fokana-izolace

akustická izolace podlah, stěn a stropů

vyplnění volného prostoru v žebrovaných dutých tvárnicích, prostorech mezi komíny

Zasyp przestrzeni miêdzy¿ebrowych perlitem ekspandowanym.d…

způsobí zvýšenívydatnosti omítek a prodloužení „otevřené doby“

2680[1]

jako sorbent pro absorpci ropných substancí

hasici

zateplení stropů a střešních konstrukcí (perlitové zásypy)

Teplota použití:

 • Expandovaný perlit může být používán při teplotách od – 200°C do 900°C.

Balení:

 • papírové pytle: 0,125 m3 (125 litrů); paleta (120cm x 80cm): 3 m3
 • foliované pytle: 0,100 m3 (100 litrů); paleta (120cm x 80cm): 2,4 m3
 • big – bag (1 m3)

Expedice: dodání cisternami
Skladování a transport: Chránit před vlhkostí! Skladovat v suchých prostorech.
Termín skladování: neomezený.