Lehčená malta WTA pro úpravu podkladu

Charakteristika

  • Postřik pro úpravu podkladu pod sanační omítky, pro všechny typy lehčených tepelně izolačních jádrových a sanačních omítek.
  • Výrazně zvětšuje adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným zdícím materiálům–cihelné, betonové, kamenné, smíšené zdivo.
  • Vhodný pro ruční i strojní zpracování pro vnější i vnitřní použití.
  • Certifikace WTA

Ke stažení:

Složení:

  • expandovaný perlit, hydraulické pojivo, přísady zlepšující zpracovatelnost a užitné hodnoty malty.

Podklad:

Podklad pod omítku musí být nosný a zbavený staré volné vrstvy omítek a nátěrů, prach, solné nebo biologické výkvěty, oleje a jiná znečištění, která mohou mít vliv na přilnavost omítky k podkladu.

ZPRACOVÁNÍ:

Postřik smísit s vodou v poměru 16-18 litrů vody na 1 pytel směsi (50 litrů) pomocí samospádové míchačky nebo mísidla. Doba mísení musí činit 2-3 minuty. Po smísení je nutné zkontrolovat konzistenci připravené hmoty a případně upravit množství přidávané vody.

POUŽITÍ:

Omítka se nanáší ručně (zednická lžíce) nebo strojově s pokrytím 50-70 % v maximální tloušťce 5 mm.
Po nanesení je nutné postřik nechat vyzrát. 48-72 hodin, a to podle místních podmínek–teplota vzduchu, teplota podkladu, nasákavost podkladu.

 

Vypočítej si spotřebu a cenu materiálu sanace zateplení

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Třída
CSII podle normy EN 998-1
Součinitel tepelné vodivosti λ tabulková hodnota
0,13[W/mK]
Pevnost v ohybu
>0,6 [N/mm2]
Objemová hmotnost v suchém stavu
400–450[kg/m3]
Reakce na oheň
Třída A1–nehořlavý materiál
Přídržnost k betonu F P. B
0,3[N/mm2]
Součinitel propustnosti vodní páry μ
<15
Vydatnost při tloušťce 5 mm
1,4 kg / m2 – pokrytí 70 %
Vydatnost pytel 20kg při tloušťce 5 mm
cca 14,3m2 omítky s tloušťkou-pokrytí 70%
Teplota podkladu a vzduchu
+ 5 ºC až+ 30 ºC