Tepelná izolace stropu pomocí suchého zásypu z perlitu

Expandovaný perlit má velmi dobré izolační vlastnosti, je to materiál přírodního původu, nehořlavý a chemicky netečný. Je odolný proti plísním a houbám. Nesídlí v něm hmyz ani hlodavci. K realizaci izolace se používá Perlit EP-180. Tuto frakci lze, díky správně zvolené zrnitosti, znehybnit a dosáhnout tak stabilního podloží pod podlahový podklad.

Způsob provedení:

Spodní vrstvu (strop) zasypte perlitem a rozhrňte jej rovnoměrně po celé ploše. Tloušťka vrstvy perlitu je obvykle 5-15 cm.

Poté perlit zhutněte pomocí ručního deskového pěchovadla nebo polystyrenové desky. Správně zhutněný perlit sníží svůj objem o cca 10%.

Na zhutněný perlit rozložte stavební fólii. Ke stěnám a jiným konstrukčním prvkům po celém obvodu podlahy připevněte systémovou okrajovou pásku nebo pásy polystyrenu o tloušťce asi 1 cm. Správně provedená dilatace brání přenášení otřesů z podlahy na stěny a tím zvyšuje akustický komfort v místnostech. Pásy musí být položeny alespoň do výšky plánované podlahy.

Další etapou je vyztužování. Za tímto účelem použijte síťku s tloušťkou tyče 4-6 mm a rozměrem oka 10x10cm. Po vyztužení perlitovou vrstvu ještě jednou zhutněte např. pomocí lehkého mechanického deskového pěchovadla.

Další etapou je pokládka perlitové mazaniny TB 2 ve vrstvě o tloušťce min. 6 cm.

Pro minimalizaci rizika vzniku trhlin ze smrštění doporučujeme použít rozptýlenou výztuž mazaniny přidáním polypropylenových vláken (délka vláken 6-12 mm).

Způsob použití:

Pokládka perlitové mazaniny musí být provedena podle stanovených pracovních postupů, stejně jako v případě tradičních betonových podlah.

Teplota použití:

Teplota podkladu a okolní teplota: od + 5ºC do + 30ºC.

Ke stažení:
Tepelná izolace stropu pomocí suchého zásypu z perlitu