Tepelná izolace pod podlahové vytápění

Správná funkce podlahového vytápění závisí mimo jiné na správně provedené tepelné izolaci. Při použití perlitového betonu jako tepelně izolační vrstvy získáme rovný a suchý povrch, odolný proti tlaku. K realizaci tepelně izolační vrstvy se používá Perlitový beton TB 1.

Příprava podkladu:

Povrch očistěte od volných částic a poté vysajte. V místech kontaktu podlahy se stěnami umístěte elastickou pásku – pro amortizaci napětí, která destabilizují podlahu. Páska upevněná na boční stěnu by měla dosahovat do výšky betonové mazaniny.

Výhody:

  • při použití perlitového betonu jako tepelné izolace pod podlahové vytápění není nutné pokládat fólii, která způsobuje kondenzaci vodních par,
  • izolační podklad z perlitového betonu zaručuje vysokou bezpečnost díky své stabilitě (jed-nolitá vrstva podkladu),
  • snadná nivelace nerovností povrchu (bez dalších prací),
  • vyrovnávací vrstva z písku je zbytečná, trubky a kabely mohou volně vést vrstvou perlito-vého betonu.

Receptura:

SložkaJednostka miaryPerlitobeton PTB 300
Perlit EP-180[l]125
Perlit EP-150[l] 
Cement 32,5 R[kg]19
Premix – perlitový podklad[g]]50
Voda[l]20-23
Součinitel tepelné vodivosti λ[W/mK]0,07
Pevnost v tlaku[MPa]1,3 – 1,5
Objemová hmotnost[kg/m3]300

1 worek perlitu = 125 l

Míchání:

Perlitobeton PTB 300 lze míchat v míchačce na beton nebo pomocí košíkového míchadla.

Jednotlivé složky přidávejte v následujícím pořadí:

  1. voda
  2. premix
  3. cement
  4. perlit

Doporučuje se nejprve rozmíchat premix s cementem a vodou pomocí košíkového míchadla. Mazanina by měla mít pěnivou konzistenci. Takto připravenou mazaninu dávkujte do míchačky a přidávejte perlit.

Doba míchání by neměla překročit 4 – 5 minut.

Konzistence hotového perlitbetonu TB 1 – polosuchá (sypká vlhká směs)

Způsob provedení:

Pokládka perlitbetonu musí být provedena podle stanovených pracovních postupů, stejně jako v případě tradičních betonových podlah.

Ke stažení: Tepelná izolace pod podlahové vytápění