Tepelná a zvuková izolace zvýšených podlah na trámech

Tepelnou a zvukovou podlahu zvýšené podlahy lze provést dvěma způsoby:

a/ vyplněním prostoru mezi nosnými trámy perlitem

Jedná se o nejrychlejší a nejjednodušší způsob provedení izolace zvýšené podlahy. Není potřeba řezat izolační desky, všechny nerovnosti podkladu lze snadno kompenzovat pomocí perlitu.

Příklad č. 1

Způsob provedení:

Perlit EP-180 vsypte volně mezi trámy a poté jej zhutněte (např. pomocí polystyrénové desky). Po zhutnění položte na celou plochu paropropustnou fólii nebo lepenku.

Příklad č. 2

Způsob provedení:

Prostor mezi trámy vyložte paropropustnou fólií nebo lepenkou a poté jej zasypte perlitem. Po zhutnění perlitu jej shora uzavřete paropropustnou fólií nebo lepenkou.

Šířka fólie: 2 x vzdálenost mezi trámy + 2 x výška trámu + 20 cm

b/ vyplnění prostoru mezi nosnými trámy perlitovým betonem

Použití lehké výplně v podobě perlitového betonu zvyšuje stabilitu celé konstrukce.

Příprava podkladu:

Povrch, na nějž budete pokládat perlitový beton, zbavte volných částic a poté vysajte. Dřevěné trámy zajistěte proti vlhkosti pomocí fólie.

Receptura – Perlitobeton PTB 300:

SložkaJednotka míryPerlitobeton PTB 300
Perlit EP-180[l]125
Perlit EP-150[l]
Cement 32,5 R[kg]19
Premix – perlitový podklad[g]50
Voda[l]20-23
Součinitel tepelné vodivosti λ[W/mK]0,07
Pevnost v tlaku[MPa]1,3-1,5
Objemová hmotnost[kg/m3]300

1 pytel perlitu = 125 l

Míchání:

Podklad lze míchat v míchačce na beton nebo pomocí košíkového míchadla.

Jednotlivé složky přidávejte v následujícím pořadí:

  1. voda
  2. premix
  3. cement
  4. perlit

Doporučuje se nejprve rozmíchat premix s cementem a vodou pomocí košíkového míchadla. Mazanina by měla mít pěnivou konzistenci. Takto připravenou mazaninu dávkujte do míchačky a přidávejte perlit.

Doba míchání by neměla překročit 4 – 5 minut.

Teplota použití:

Teplota podkladu a okolní teplota: od + 5ºC do + 30ºC

Ke stažení: Tepelná a zvuková izolace zvýšených podlah na trámech