Tepelně izolační a sanační perlitová omítková směs WTA

Popis výrobku:

Perlit Therm CSII je moderní hydrofilní tepelně izolační sanační omítka s certifikací WTA,  vyráběná na bázi vysoce kvalitního perlitu, hydraulických pojiv a zušlechťovacích příměsí zvyšujících užitkové parametry hotové omítky. Perlit Therm CSII je hotová omítková směs, která po smíchání z vodou vytvoří velmi elastickou konzistenci a slouží k zajištění nejen tepelně izolačních vlastností ale také jako sanační omítka a tak přirozeně odolává kondenzační vlhkosti. Je vhodná pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí. Omítka se nanáší klasicky jako jádrová omítka v jedné vrstvě a to maximálně 40 mm. Díky svým vlastnostem vám pomůže včas řešit důsledky vlhkosti, plísní, tepelné izolace a vytváří zdravé a bezpečné prostředí. Perlit Therm CSII je velmi lehký, tak že vám vytvoří finanční úsporu v přepravě a manipulaci. ( 50L pytel cca 17Kg) V kombinaci z našim Tepelně Izolačním štukem Perlit Therm CSI funguje jako jednosložková sanační hydrofobní omítka.

Vlastnosti

  • Pro zvlhlé a solemi napadené zdivo
  • Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti
  • Dokonalá akustická izolace
  • Odolná vůči řasám a houbám
  • Paropropustná, nehořlavá
  • Mrazuvzdorná
  • Vhodný pro ruční i strojní zpracování

Použití:

Perlit Therm CSII je určena k zateplování a sanaci jak starých, tak nově stavěných budov, zhotovených ze všech normalizovaných a povolených stavebních materiálů typu: pórovitá keramika (např. Porotherm, Leier), pórobeton (např. Ytong, Siporex, Termorex), keramzitové duté tvárnice, keramická cihla, silikátová cihla, plynobeton, beton, železobeton a staré stěny ze smíšených materiálů. Omítka použitelná v interiéru i exteriéru.

Omítka se nanáší ručně (zednická lžíce) nebo strojově (omítkářský agregát) minimálně 48 hodin po zhotovení disperzní vrstvy. V závislosti na tloušťce cílové vrstvy se omítka nanáší v jedné nebo několika vrstvách. Maximální tloušťka jednotlivé vrstvy nesmí přesahovat 40 mm. Nanášení další vrstvy lze zahájit po získání odpovídající nosnosti předchozí vrstvy, tj. minimálně po 24 hodinách od jejího nanesení. Čerstvě nanesenou omítku srovnat dřevěnou nebo kovovou latí. Nevyhlazovat a nestírat! V době vstupního vadnutí omítky (tj. kolem 2-3 týdnů) je nutné omítku chránit před rychlým vysycháním způsobeným přímým slunečním zářením a větrem (použití ochranných sítí, vlhčení povrchu vodou). Strojní míchání tryska č. 10-12. Průtok vody  250 – 450 l/hod.

 

 

Vypočítej si spotřebu a cenu materiálu
sanace zateplení

Příprava podkladu:

Podklad pod omítku musí být nosný a zbavený všech substancí snižujících přilnavost, jako: staré volné vrstvy omítek a nátěrů, prach, solné nebo biologické výkvěty, oleje a jiná znečištění, která mohou mít vliv na přilnavost omítky k podkladu. Před nanesením tepelněizolační omítky je nutné na celém povrchu provést vstupní nástřik           ( Perlit therm Postřik )

Zpracování:

Omítkovou směs smísit s vodou v poměru 16-18 litrů vody na 1 pytel směsi (50 litrů) pomocí samospádové míchačky nebo mísidla. Doba mísení musí činit 2-3 minuty. Po smísení je nutné zkontrolovat konzistenci připravené hmoty a eventuelně upravit množství přidávané vody.

Dokončovací povlaky:

Ke zhotovení dekorativně-ochranné vrstvy paropropustné omítky doporučujeme náš systémový tepelně izolační štuk ( Perlit Therm CSI ), nebo.: omítky minerální, křemičité, polykřemičité nebo silikonové.

Teplota použití:

Teplota podkladu a okolí od + 5 ºC do + 30 ºC.

Doba zpracování:

Do 5 hodin od momentu smísení s vodou.

Technické údaje:

Třída T1 CSII podle normy EN 998-1
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,064 [W/mK]
Pevnost v tlaku 1,7 [N/mm2]
Pevnost v ohybu 0,6 [N/mm2]
Objemová hmotnost v suchém stavu 300-320 [kg/m3]
Reakce na oheň Klasa A1 – nehořlavý materiál
Obsah vzduchu v čerstvé omítce 25 [%]
Součinitel propustnosti vodní páry μ 6,2
Součinitel absorpce vody 0,73 [kg/m2min0,5]
Vydatnost pytel 50l – ok. 2m2 omítky s tloušťkou 25 mm

Balení:

  • Pytel: 50 litrů
  • Paleta: 1,5 m3 (30 pytlů po 50 l) – hmotnost cca 480 kg

Ochrana nářadí:

vodou, bezprostředně po dokončení práce

Skladování a přeprava:

Chránit před vlhkostí! Skladovat na suchém místě. Produkt v originálním a neporušením obalu lze skladovat po dobu 12 měsíců, počítáno od data výroby. Je zakázáno skladovat paletu na paletě.

Pozor:

Výrobek obsahuje cement. Reaguje s vodou alkalicky. Chránit pokožku a oči, v případě podráždění důkladně vypláchnout vodou a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Chránit před dětmi!