Teplé podlahové a stropní stěrky

Popis výrobku:

PERLITBETON je druh velmi lehkého izolačního betonu nebo izolačně-konstrukčního betonu, který z hlediska tepelné izolace patří k nejlepším stavebním materiálům. Skládá se z kompozice perlitu a cementu s následujícími vlastnostmi: objemová hmotnost 250-1200 [kg/m3], tepelná vodivost λ = 0,07-0,25 [W/mK], ohnivzdornost do 900°C, odolnost vůči tlaku od 0,5 do 10 [MPa].

 • Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
 • Dokonalá akustická izolace
 • Odolný vůči houbám a řasám
 • Paropropustný, nehořlavý
 • Jednoduché zpracování

Použití:

Při správné volbě receptury lze získat směsi PTB s různorodými vlastnostmi a zasobem použití. Lehčí (s velkým obsahem perlitu a menším podílem cementu) slouží hlavně ke zhotovení tepelných základů, avšak těžší (s větším podílem cementu a eventuelně písku) slouží ke zhotovení tepelných stěrek.

  • tepelná a akustická izolace podlah, stropů a plochých střech,
  • výroba tvarovek a tepelně izolačních plášťů vyráběných monoliticky nebo jako prefabrikáty,
  • k odlévání základů pod zařízení pracující v extrémních teplotách (od -200 do 900°C),
  • k výrobě tepelně a ohnivzdorných obložek (ochrana požárního potrubí, tepelná izolace kamen, kotlů a vysokoteplotních chemických reaktorů).

Za účelem zlepšení aplikačních vlastností připravené směsi je doporučeno použít plastifikátor betonu.

Příkladové receptury typových perlitbetonů a jejich technické parametry

Označení PTB250300400500600700800
Perlit EP-150|12562,512562,512562,512562,512562,5
Perlit EP-180|12512562,562,562,562,562,5
Cement 32,5Rkg12,5192427354250
Objemová hmotnostkg/m3 300400500600700800
Tepelná vodivostW/mK0,0650,070,090,110,140,170,19
Odolnost vůči tlakuMPa0,5-0,81,3-1,52,3 – 2,53,6 – 3,85,5 – 6,07,7 – 8,310,8 – 11,3
Vodal19-2121-2226-3026-3028-3230-3432-36

Příprava povrchu:

Povrch, na který bude nanášena stěrka z perlitbetonu, je nutné očistit od volných nečistot a následně vysát. Připevnit pružnou pásku v místech spojení podlahy se stěnami – za účelem amortizace destabilizačního pnutí podlahy. Páska by měla přecházet na boční povrchy stěny až do výše stěrky.

Příprava:

Jednotlivé složky je nutné přidávat v následujícím pořadí: voda – plastifikátor – cement – perlit, a doba mísení nesmí překročit 2-3 minuty.

Způsob použití:

Nanesení stěrky musí být zhotoveno v souladu s technologickými postupy tak, jako u tradičních betonových stěrek.

Pracovní teplota:

Teplota povrchu a okolí od + 5ºC do + 30ºC. Ke stažení Teplé podlahové a stropní stěrky