Zateplení stropu s obloukovou klenbou

Výhody expandovaného perlitu jako izolačního materiálu se projevují nejvíce při zateplování zvlášť obtížných ploch. Zateplení obloukové klenby vyžaduje od izolačního materiálu následující vlastnosti: nízkou objemovou hmotnost, možnost izolovat plochy nepravidelného tvaru (pomocí zásypu suchým granulátem) a vysokou propustnost par.
Způsob provedení oteplení závisí na určení místnosti nad klenbou

Neužitkové prostory:

1. Zasypání prostoru nad klenbou expandovaným perlitem

 

2. Zasypání prostoru nad klenbou expandovaným perlitem + stabilizační vrstva z perlitového betonu PTB 300

 

Toto řešení se doporučuje v případech, kdy se předpokládá jen sporadické využívání prostoru nad klenbou.

Způsob provedení:

Volné prostory zasypte expandovaným perlitem a zhutněte jej (např. pomocí polystyrenové desky). Zhutňování je potřeba provádět ve vrstvách, každých 10 cm. Po zhutnění perlitu naneste vrstvu perlitového podkladu (Perlitbeton PTB 300). Perlitbeton PTB 300 nanášejte v polosuché podobě (sypká vlhká hmota) přímo na zhutněný perlit a roztáhněte jej pomocí kovové latě. Mezi zhutněný perlit a perlitový beton můžete položit vložku z lepenky, abyste si usnadnili pohyb po zhutněném perlitu.

Užitkové prostory:

Podlaha v užitkové místnosti může být provedena na mokro (perlitová mazanina) nebo jako suchý podlahový podklad.

1. Perlitová mazanina na mokro

 

Konzistence hotového perlitbetonu:
TB 1 – polosuchá (sypká vlhká směs)
TB 2 – hustá plastická hmota

Pro minimalizaci rizika vzniku trhlin ze smrštění doporučujeme použít rozptýlenou výztuž mazaniny přidáním polypropylenových vláken (délka vláken 6-12 mm).

Do podkladu pod perlitovou mazaninu se nepřidávají vlákna.

Pokládka perlitove mazaniny musí být provedena podle stanovených pracovních postupů, stejně jako v případě tradičních betonových podlah. Minimální tloušťka směsi je 4-5 cm.

Teplota použití: Teplota podkladu a okolní teplota: od + 5ºC do + 30ºC.

2. Suchý podlahový podklad

 
 

Způsob provedení:

Volné prostory zasypte perlitovým granulátem. Volný perlit zhutněte (např. pomocí polystyrenové desky). Zhutňování je potřeba provádět ve vrstvách, každých 10 cm. Poté na povrchu perlitu rozložte vlnitou lepenku nebo lepenkový papír.

Ke stěnám a jiným konstrukčním prvkům po celém obvodu podlahy připevněte systémovou okrajovou pásku, pásku z polyetylenové fólie nebo pásy polystyrenu o tloušťce asi 1 cm. Pásy musí být položeny alespoň do výšky plánované podlahy.

Poslední fází je pokládka desek z mazaniny. Nejčastěji se používají:

  • sádrokartonové desky
  • sádrovláknité desky
  • cementové desky

Na stropach drewnianych stosuje się również płyty drewnopochodne OSB.

Ke stáhnutí: Zateplení stropu s obloukovou klenbou