Tepelná izolace terasy nad vytápěnou místností

Tepelná izolace terasy se provádí za účelem zabránit průniku chladu do místnosti pod terasou a omezit napětí v desce, které by se objevilo v zimním období v důsledku velkých teplotních rozdílů. Důsledkem těchto napětí by mohlo být odpadávání dlažby na terase. Tepelnou izolaci terasy lze provést pomocí expandovaného perlitu v podobě lehkých izolačních betonů, tzv. perlitbetonů. K tomu, aby tepelná izolace mohla správně plnit svou roli, je velmi důležité provést dobrou hydroizolaci.

Výhody:
  • účinně likviduje tepelné mosty,
  • perlitový beton tvoří stabilní podklad pod finální vrstvu (není potřeba používat přítlačnou vrstvu),
  • jednolitá tepelně izolační vrstva v kombinaci s rozměrovou stabilitou výrobku zaručuje zachování funkčních parametrů oteplení po celou dobu životnosti budovy.

Příprava podkladu:

Povrch očistěte od volných částic a poté vysajte.

Páska upevněná na boční stěnu by měla dosahovat do výšky vrstvy tepelné izolace.

Další etapou je nanesení vrstvy tepelné izolace. Nejprve naneste perlitový podklad (Perlitbeton PTB 300), a poté perlitovou mazaninu (Perlitbeton PTB 600).

Receptura:

Složka Jednotka míry Perlitový podklad PTB 300 Perlitová mazanina PTB 600
Perlit EP-180 [l] 125 62,5
Perlit EP-150 [l] 62,5
Cement 32,5 R [kg] 19 35
Premix – perlitový podklad [g] 50
Premix – perlitová mazanina [g] 50
Voda [l] 20-23 27-30
Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,07 0,14
Pevnost v tlaku [MPa] 1,3-1,5 5,5-6,0
Objemová hmotnost [kg/m3] 300 600

 

Míchání:

Jak podklad, tak mazaninu lze míchat v míchačce na beton nebo pomocí košíkového míchadla.

Jednotlivé složky přidávejte v následujícím pořadí:

  1. voda
  2. premix
  3. cement
  4. perlit

Doporučuje se nejprve rozmíchat premiks s cementem a vodou pomocí košíkového míchadla. Mazanina by měla mít pěnivou konzistenci. Takto připravenou mazaninu dávkujte do míchačky a přidávejte perlit. Doba míchání by neměla překročit 4-5 minut.

Perlitovou betonovou směs lze pokládat ihned po ztuhnutí podkladu.

Pro minimalizaci rizika vzniku trhlin ze smrštění doporučujeme použít rozptýlenou výztuž mazaniny přidáním polypropylenových vláken (délka vláken 6-12 mm). Zlepšení aplikačních vlastností perlitové mazaniny lze dosáhnout přidáním plastifikátoru do betonu. Do podkladu pod perlitovou mazaninu se nepřidávají vlákna ani plastifikátor.

Způsob použití:

Pokládka perlitove mazaniny musí být provedena podle stanovených pracovních postupů, stejně jako v případě tradičních betonových podlah. Minimální tloušťka směsi je 4-5 cm.

Teplota použití:

Teplota podkladu a okolní teplota: od + 5ºC do + 30ºC.

Ke stáhnutí: Tepelná izolace terasy nad vytápěnou místností