Tepelná a zvuková izolace mezipodlažního stropu

Tradiční podlaha – tloušťka izolační vrstvy do 10 cm

 

Tradiční podlaha – tloušťka izolační vrstvy nad 10 cm

 

Příprava podkladu:

Povrch očistěte od volných částic a poté vysajte. V místech kontaktu podlahy se stěnami umístěte elastickou pásku – pro amortizaci napětí, která destabilizují podlahu. Páska upevněná na boční stěnu by měla dosahovat do výšky betonové mazaniny.

Receptura

SložkaJednotka míry1. verze2. verze
Perlit EP-180[l]62,5
Perlit EP-150[l]62,5125
Cement 32,5 R[kg]3535
Premix – perlitová mazanina[g]]5050
Voda[l]27-3037-40
Součinitel tepelné vodivosti λ[W/mK]0,140,14
Pevnost v tlaku[MPa]5,5-6,04,5-5,0
Objemová hmotnost[kg/m3]600600

1 pytel perlitu = 125 l

Receptura:

Složka Jednotka míry PTB 300 PTB 600
Perlit EP-180 [l] 125 62,5
Perlit EP-150 [l] 62,5
Cement 32,5 R [kg] 19 35
Premix – perlitový podklad [g]] 50
Premix – perlitová mazanina [g]] 50
Voda [l] 20-23 27-30
Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,07 0,14
Pevnost v tlaku [MPa] 1,3-1,5 5,5-6,0
Objemová hmotnost [kg/m3] 300 600
1 worek perlitu = 125 l

Míchání:

Perlitovou mazaninu lze míchat v míchačce na beton nebo pomocí košíkového míchadla. Jednotlivé složky přidávejte v následujícím pořadí:
  1. voda
  2. premikx
  3. cement
  4. perlit
Doporučuje se nejprve rozmíchat premix s cementem a vodou pomocí košíkového míchadla. Mazanina by měla mít pěnivou konzistenci. Takto připravenou mazaninu dávkujte do míchačky a přidávejte perlit. Doba míchání by neměla překročit 4-5 minut. 1 m3 perlitu = 0,80 – 0,85 m3 hotové mazaniny Konzistence hotového perlitbetonu: PTB 600 – hustá plastická hmota Pro minimalizaci rizika vzniku trhlin ze smrštění doporučujeme použít rozptýlenou výztuž mazaniny přidáním polypropylenových vláken (délka vláken 6-12 mm). Zlepšení aplikačních vlastností perlitové mazaniny lze dosáhnout přidáním plastifikátoru do betonu.
Pokud tloušťka izolační vrstvy překračuje 10 cm, musí být izolace provedena ve 2 fázích:
  1. perlitový podklad – Perlitobeton PTB 300
  2. perlitová mazanina – Perlitobeton PTB 600

Míchání:

Jak podklad, tak mazaninu lze míchat v míchačce na beton nebo pomocí košíkového míchadla. Jednotlivé složky přidávejte v následujícím pořadí: voda – premix – cement – perlit Doporučuje se nejprve rozmíchat premix s cementem a vodou pomocí košíkového míchadla. Mazanina by měla mít pěnivou konzistenci. Takto připravenou mazaninu dávkujte do míchačky a přidávejte perlit. Doba míchání by neměla překročit 4-5 minut. Perlitovou betonovou směs lze pokládat ihned po ztuhnutí podkladu. 1 m3 perlitu = 0,95 – 1,00 m3 podkladu 1 m3 perlitu = 0,80 – 0,85 m3 hotové mazaniny Konzistence hotového perlitbetonu: PTB 300 – polosuchá (sypká vlhká směs) PTB 600 – hustá plastická hmota Pro minimalizaci rizika vzniku trhlin ze smrštění doporučujeme použít rozptýlenou výztuž mazaniny přidáním polypropylenových vláken (délka vláken 6-12 mm). Zlepšení aplikačních vlastností perlitové mazaniny lze dosáhnout přidáním plastifikátoru do betonu. Do podkladu pod perlitovou mazaninu se nepřidávají vlákna ani plastifikátor.

Způsob použití

Pokládka perlitove mazaniny musí být provedena podle stanovených pracovních postupů, stejně jako v případě tradičních betonových podlah. Minimální tloušťka směsi je 4-5 cm.

Teplota použití:

Teplota podkladu a okolní teplota: od + 5ºC do + 30ºC.

Ke stažení: Tepelná a zvuková izolace mezipodlažního stropu