Suchý podlahový podklad na zásypu z perlitu

Alternativou pro nejběžnější lité betonové podlahy je suchý podlahový podklad na perlitovém zásypu. Podklad je lehký, teplý, tichý a rovný. Montáž probíhá rychle a nevyžaduje žádné mokré práce. Podklad je připraven k použití již následující den po pokládce. Suchý podklad se výborně osvědčuje u dřevěných stropů, v podkroví a všude tam, kde je důležité, aby práce trvaly co nejkratší dobu.

Výhody zásypu z perlitu:

  • díky možnosti regulovat tloušťku vrstvy zásypu lze pohodlně spojovat podlahy různých výšek,
  • díky zásypu z perlitu lze podlahový podklad instalovat na všechny podklady, včetně stávajících podlahových vrstev bez nutnosti jejich demolice,
  • zásyp z perlitu dokonale tlumí zvuky – to je zvlášť důležité u mezipodlažních stropů,
  • dokonalé tepelně izolační vlastnosti, λ = 0,04 [W/mK],
  • umožňuje snadnou pokládku vodovodní instalace, ústředního topení, elektrických kabelů apod.,
  • je nehořlavý, což do značné míry zvyšuje požární bezpečnost budovy.

Příprava podkladu:

Před zahájením zasypávání podkladu perlitem se doporučuje rozložit na strop lepenku nebo fólii. U stropů, které mají mít parotěsnou finální vrstvu (keramická dlažba, PVC) musí mít fólie paroizolační vlastnosti.

Naopak u stropů s propustností páry (např. dřevěných) se používá speciální lepenka nebo paropropustná fólie, která nebrání průniku vodních par a dobře chrání spáry mezi deskami proti vnikání částic perlitového zásypu.

Fólie musí být vyhrnuta na stěny alespoň 20 cm nad vrstvu perlitu.

Provedení izolační vrstvy:

Po uložení fólie zasypte plochu perlitem. Tloušťka vrstvy perlitu je obvykle 2 – 15 cm. Zásyp vyrovnávejte tažením latě podél pomocných lišt.

Poté zásyp z perlitu zhutněte, např. pomocí polystyrenové desky. Po zhutnění zahněte fólii, která vyčnívá nad zásyp, na zhutněný perlit.

Pokládka okrajových dilatačních pásků:

Ke stěnám a jiným konstrukčním prvkům po celém obvodu podlahy připevněte systémovou okrajovou pásku, pásku z polypropylenové fólie nebo pásy polystyrenu o tloušťce asi 1 cm.
Správně provedená dilatace brání přenášení otřesů z podlahy na stěny a tím zvyšuje akustický komfort v místnostech. Pásy musí být položeny alespoň do výšky plánované podlahy.

Před pokládkou desek je potřeba na povrch zásypu rozložit vlnitou lepenku nebo balicí papír.

Poslední fází je pokládka desek z mazaniny.

Nejčastěji se používají:

  • sádrokartonové desky,
  • sádrovláknité desky,
  • cementové desky

U dřevěných stropů se používají také dřevotřískové desky OSB.

Ke stáhnutí:
Suchý podlahový podklad na zásypu z perlitu