Tepelná izolace teras a balkonů

Pokud mezi balkonem a stěnou chybí tepelně izolační vložka, je potřeba balkonovou desku zateplit zespodu i zepředu. Správné zateplení balkonu nebo terasy brání vzniku tepelných mostů. K zateplování balkonů a teras se úspěšně používá expandovaný perlit v podobě: lehkých izolačních betonů (tzv. perlitbetonů) a tepelně izolačních perlitových omítek.

Výhody:

  • účinně likviduje tepelné mosty,
  • perlitový beton tvoří stabilní podklad pod finální vrstvu (není potřeba používat přítlačnou vrstvu),
  • jednolitá tepelně izolační vrstva v kombinaci s rozměrovou stabilitou výrobku zaručuje zachování funkčních parametrů oteplení po celou dobu životnosti budovy.

VARIANTA – Tloušťka izolační vrstvy do 10 cm

VARIANTA – Tloušťka izolační vrstvy nad 10 cm

Příprava podkladu:

Povrch očistěte od volných částic a poté vysajte. V místech kontaktu podlahy se stěnami umístěte elastickou pásku – pro amortizaci napětí, která destabilizují podlahu. Páska upevněná na boční stěnu by měla dosahovat do výšky vrstvy tepelné izolace.

Další etapou je nanesení vrstvy tepelné izolace. Nejprve naneste perlitový podklad (Perlitbeton PTB 300), a poté perlitovou mazaninu (Perlitbeton PTB 600).

Receptury:

SložkaJednotka míryPTB 300PTB 600
Perlit EP-180[l]12562,5
Perlit EP-150[l]62,5
Cement 32,5 R[kg]1935
Premix – perlitový podklad[g]50
Premix – perlitová mazanina[g]50
Voda[l]20-2327-30
Součinitel tepelné vodivosti λ[W/mK]0,070,14
Pevnost v tlaku[MPa]1,3-1,55,5-6,0
Objemová hmotnost[kg/m3]300600

1 pytel perlitu = 125 l

Míchání:

Jak podklad, tak mazaninu lze míchat v míchačce na beton nebo pomocí košíkového míchadla.

Jednotlivé složky přidávejte v následujícím pořadí:

  1. voda
  2. premix
  3. cement
  4. perlit

Doporučuje se nejprve rozmíchat premiks s cementem a vodou pomocí košíkového míchadla. Mazanina by měla mít pěnivou konzistenci. Takto připravenou mazaninu dávkujte do míchačky a přidávejte perlit. Doba míchání by neměla překročit 4-5 minut. Perlitovou betonovou směs lze pokládat ihned po ztuhnutí podkladu.

1 m3 perlitu = 0,95 – 1,00 m3 podkladu
1 m3 perlitu = 0,80 – 0,85 m3 hotové mazaniny

Konzistence hotového perlitbetonu:
PTB 300 – polosuchá (sypká vlhká směs)
PTB 600 – hustá plastická hmota

Pro minimalizaci rizika vzniku trhlin ze smrštění doporučujeme použít rozptýlenou výztuž mazaniny přidáním polypropylenových vláken (délka vláken 6-12 mm). Zlepšení aplikačních vlastností perlitové mazaniny lze dosáhnout přidáním plastifikátoru do betonu. Do podkladu pod perlitovou mazaninu se nepřidávají vlákna ani plastifikátor.

Způsob použití:

Pokládka perlitove mazaniny musí být provedena podle stanovených pracovních postupů, stejně jako v případě tradičních betonových podlah. Minimální tloušťka směsi je 4-5 cm.

Teplota použití:

Teplota podkladu a okolní teplota: od + 5ºC do + 30ºC.

Ke stáhnutí: Tepelná izolace teras a balkónů.pdf