O firmě Perlit

Firma Perlit je výrobcem expandovaného perlitu, maltový směsí a lehčených betonů, se širokým uplatněním ve stavebnictví, hutnictví, zemědělství a ochraně životního prostředí. Jako druhotné výrobky na bázi perlitu dodává agrosáčky (agroperlit v malém balení) a sorbenty ropných produktů Vapex.

HISTORIE  FIRMY

  • Výroba expandovaného perlitu v České republice v Šenově u Nového

Jičína  byla zahájena v roce 1970. Ale její kořeny sahají až do minulého století.

  • Firma PERLIT, spol. s r.o. Šenov u Nového Jičína byla založena v roce 1991 jako obchodní firma, která pokračovala ve výrobě stávajícího sortimentu.
  • V roce 1994 došlo k rozšíření výrobního sortimentu o výrobu tepelně-izolačních materiálů.
  • V roce 1996 firma PERLIT, spol. s r.o. Šenov u Nového Jičína původní závod odkoupila.
  • V roce 2007 dochází k zavedení nové technologie – hydrofobizovaného perlitu a sorbentu s názvem Vapex.
  • V roce 2008 firma získává certifikát integrovaného systému managementu (IMS).

Firma PERLIT, spol. s r.o. v Šenově u Nového Jičína zajišťuje uspokojování poptávky po expandovaném perlitu, maltových a betonových směsí v České republice, v Polsku a na Slovensku.