Vapex

Vapex je zrnitá, sypká a vysoce pórovitá hmota šedobílé barvy, její povrch je obalen nesmáčivým, vodoodpudivým povlakem. Vapex se vyznačuje nízkou nasákavostí vody a vysokou afinitou k nežádoucím kapalinám. Úspěšně absorbuje naftu, benzín, oleje, tuky, maziva, terpentýn a jiné mastné tekutiny rozlité na zemi, plovoucí a rozptýlené ve vodě. Při styku se směsí vody a ropných produktů absorbuje přednostně ropné produkty.

Vapex je materiál nehořlavý, zdravotně nezávadný a má neomezenou trvanlivost. Je lehký, plave na vodě (jeho sypná hmotnost je max. 120kg/m3). Tyto vlastnosti ho předurčují k použití na odstraňování znečištěné vody a půdy ropnými produkty. Způsob a účinnost využití vapexu při odstraňování ropných produktů závisí na konkrétních podmínkách daných mírou znečistění kalem, ropnými látkami a obsahem a charakterem ve vodě rozpuštěných sloučenin. Dlouhodobé působení solí (např. NaCl, NaNO3, KH2PO4, Na2SO4), zředěné kyseliny sírové a fosforečné účinnost vapexu snižuje.

Výhody našeho sorbentu:

  • nízká vlastní hmotnost, tudíž náklady na likvidaci po jeho použití jsou nižší než u sorbentů těžších
  • ekologický výrobek přírodního původu

Ke stáhnutí:

Produkty

[product_category category="vapex"]

Nowap

Ekologický prostředek, který očistí vaše pracoviště od nafty, benzínu a olejů. Je vyráběn z tříděného expandovaného perlitu (nízká objemová hmotnost při optimální zrnitosti). Tento spolu s potřebnými přísadami vytváří velmi dobrou absorpční schopnost Nowapu s cílem zabezpečit jeho maximální sorpční vlastnosti při co nejnižší objemové hmotnosti neškodnosti životnímu prostředí. Slouží jako sorbent nežádoucích ropných látek (znečištění a úkapů olejů, pohonných hmot apod.), je určen pro užití na pevných plochách (silnice, sklady, dílny). Protože je hydrofilní, není určen pro použití na vodní hladinu. Balení a skladování: Dodává se ve 2 baleních: Nowap 125 – ve velkém 125 litrovém balení v papírových pytlích a Nowap 8 – v 8 litrovém balení do odnosných PE tašek pro drobné použití. Výrobek je nutno přepravovat v zakrytých přepravních prostředcích a chránit před navlhnutím a mechanickým poškozením. Nutno jej skladovat v suchých skladech. Postup při použití Vyčištění podlahy spočívá v posypání dostatečným množství Nowapu, který ropné produkty rychle absorbuje. Následně se Novap zamete ručně nebo zametacím mechanismem. Likvidace Nowapu se provádí skladováním na skládce nebezpečného odpadu. Ke stáhnutí:

Produkty

[product_category category="nowap"]