Produkty

Novinka – Vermikulit 100l, akční cena 650 Kč bez DPH

AKCE! Perlitový postřik pro úpravu podkladu, výroba 2021 za 199 Kč bez DPH za 50l. balení

akce platí do vyprodání zásob

AKCE! Expandovaný PERLIT EP150 (125l.) frakce 0-1mm za 237,5 Kč bez DPH

akce platí do vyprodání zásob

PERLIT (125L) frakce 0-0,5 mm 99 Kč bez DPH

akce platí do vyprodání zásob

O nás

Firma Perlit je výrobcem expandovaného perlitu, sanačních omítkových směsí (certifikace WTA, záruka kvality sanačních omítek, testováno v Německu ), tepelně izolačních omítkových směsí a lehčených betonů, což je nosný produkt firmy, se širokým uplatněním ve stavebnictví, hutnictví, zemědělství a ochraně životního prostředí. Jako druhotné výrobky na bázi perlitu dodává agrosáčky (agroperlit v malém balení) a sorbenty ropných produktů Nowap a Vapex.

Firma PERLIT, spol. s r.o. v Šenově u Nového Jičína zajišťuje uspokojování poptávky po expandovaném perlitu, omítkových směsí a lehčených betonů v České republice, v Polsku a na Slovensku.

 • Postřik pro úpravu podkladu pro všechny typy lehčených tepelně izolačních jádrových a sanačních omítek.
 • Výrazně zvětšuje adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným zdícím materiálům–cihelné, betonové, kamenné, smíšené zdivo.
 • Vhodný pro ruční i strojní zpracování 
 • Pro vnější i vnitřní použití.
 
 • Pro zvlhlé a solemi napadené zdivo
 • Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti
 • Dokonalá akustická izolace
 • Odolná vůči řasám a houbám
 • Paropropustná, nehořlavá
 • Mrazuvzdorná
 • Pro vnější i vnitřní použití 
 • Vhodný pro ruční i strojní zpracování 

Co perlit je a z čeho se vyrábí

Perlit je přírodní hornina sopečného původu. Jeho nejvýznamnější užitkovou vlastností je schopnost expandovat, čili zvětšovat svůj objem při prudkém zahřátí. Expandovat může až na čtrnáctinásobek svého objemu. Tuto schopnost perlitu umožňuje voda, která je vázána v jeho struktuře. Perlit je tedy jako surovina určen především k expandování. Zpracování perlitu spočívá v jeho homogenizaci, drcení, sušení a třídění na jednotlivé frakce.