Nowap


Ekologický prostředek, který očistí vaše pracoviště od nafty, benzínu a olejů. Je vyráběn z tříděného expandovaného perlitu (nízká objemová hmotnost při optimální zrnitosti). Tento spolu s potřebnými přísadami vytváří velmi dobrou absorpční schopnost Nowapu s cílem zabezpečit jeho maximální sorpční vlastnosti při co nejnižší objemové hmotnosti neškodnosti životnímu prostředí. Slouží jako sorbent nežádoucích ropných látek (znečištění a úkapů olejů, pohonných hmot apod.), je určen pro užití na pevných plochách (silnice, sklady, dílny). Protože je hydrofilní, není určen pro použití na vodní hladinu.

Balení a skladování: Dodává se ve 2 baleních: Nowap 125 – ve velkém 125 litrovém balení v papírových pytlích a Nowap 8 – v 8 litrovém balení do odnosných PE tašek pro drobné použití. Výrobek je nutno přepravovat v zakrytých přepravních prostředcích a chránit před navlhnutím a mechanickým poškozením. Nutno jej skladovat v suchých skladech.

Postup při použití
Vyčištění podlahy spočívá v posypání dostatečným množství Nowapu, který ropné produkty rychle absorbuje. Následně se Nowap zamete ručně nebo zametacím mechanismem. Likvidace Nowapu se provádí skladováním na skládce nebezpečného odpadu.

Ke stáhnutí:

Produkty

[product_category category=”nowap”]