DECOTHERM

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH DEKORATIVNÍCH ÚPRAV

[add_to_cart id=”875″]

Vypočítejte si spotřebu nákladů pomocí kalkulačky

CHARAKTERISTIKA

Systém DECOTHERM je technologie určená pro realizace povrchových úprav fasád, stěn, opěrných zdí, sloupů apod. a to jak při novostavbách, tak při rekonstrukcích. Po vytvarování spár umožňuje dosáhnout vzhledu povrchu přírodního kamene.

2680[1]
2679[1]

Systém DECOTHERM se aplikuje podle pracovního postupu, definovaného v normě EN 771-část 1-6 a v souladu s příslušným technologickým předpisem.

OBLASTI POUŽITÍ

Systém DECOTHERM je určený pro novostavby a rekonstrukce. Může být aplikován na následující typy podkladu:

V exteriéru:

 • Cementové omítky
 • Jednovrstvé omítky
 • Stavební kámen
 • Smíšené povrchy
 • Cihelné zdivo
 • Povrchy z kamene
 • Mnichovské drsné omítky
 • Betonové bloky
 • Jádrová omítka
 • Stěny z litého betonu

Systém DECOTHERM je taktéž možné aplikovat i na izolační materiály (např.Polystyrén, Nobasil apod.). V těchto případech je však zapotřebí zabezpečit důkladné ukotvení (uchycení) izolace k podkladu. V případě aplikace systému DECOTHERM na jiné povrchy se s námi nejprve poraďte.

V interiéru:

 • Všechny tradiční typy zdiva

Při novostavbách lze s pracemi započít po vysušení zděných konstrukcí, tj.měsíc od jejich realizace a v případě betonových stěn až 45 dnů od jejich dokončení

SLOŽENÍ:

 • Přírodní hydraulické vápno
 • Expandovaný perlit
 • Bílý cement
 • Přísady
 • Pigmenty minerálního původu

TECHNICKÉ PARAMETRY INFORMATIVNÍ:

TřídaT1 CSI podle normy EN 998-1
Součinitel tepelné vodivosti λ0,060 [W/mK]
Pevnost v tlaku0,8 [N/mm2]
Pevnost v ohybu0,6 [N/mm2]
Objemová hmotnost v suchém stavu350 [kg/m3]
Reakce na oheňTřída A1 – nehořlavý materiál
Obsah vzduchu v čerstvé  omítce>25 [%]
Součinitel propustnosti vodní páry µ6,2
Vydatnostpytel 50l – cca 1m2 omítky s tloušťkou 50 mm