Perlit Beton TB 2

TERMOBETON TB2

Termoizolační perlitová stěrka

 • Jednoduché provedení izolace na nerovných podložích
 • Plynulá regulace tloušťky od 5 – 10 cm
 • Pětinásobně lepší izolační vlastnosti než tradiční stěrky
 • Vysoká účinnost po celou dobu využívání
 • Dvounásobné odlehčení stropní konstrukce ve srovnání s tradiční izolační vrstvou – „polystyrén – beton”

 

 Objednávka/Poptávka
Popis výrobku:

Perlitová stěrka je továrensky připravovanou suchou směsí vyráběnou na bázi nejvyšší kvality perlitu, hydraulických pojiv a zušlechťujících příměsí, jež zlepšují užitkové parametry hotového výrobku. Je dokonalou termoizolací a zvukovou izolací, je zcela nehořlavá, odolná proti působení hub a hnízdění hlodavců.

Použití:

Perlitová stěrka je určena k provádění termoizolace a zvukové izolace na tradičních železobetonových prefabrikovaných stropech, které vyžadují užití lehkého podkladu s ohledem na omezenou nosnost.

  • TERMOBETON TB2 je určen k provádění:
  • tepelně izolačních stěrek bezprostředně na stropech nebo termoizolačním podkladu TERMOBETON TB1,
  • termoizolačních stěrek, jako termoizolace podlahy na terénu,
  • termoizolace balkónů a teras.

 

Příprava podloží:
  • Povrch očistěte a následně odstraňte prach. Připevněte elastickou pásku v místech spojení podlahy se zdmi za účelem dilatace. Páska musí přiléhat k povrchu boční zdi do výše podkladu spolu se stěrkou.

 

Příprava směsi:
  • TERMOBETON TB2 smíchejte s vodou v poměru 12-15 litrů vody na 1 pytel stěrky (50 litrů). Doba míchání by měla činit 4-5 minut. Po smíchání zkontrolujte konzistenci hmoty a případně upravte množství přidávané vody.

 

Způsob použití:
  • Položení stěrky musí být provedeno v souladu se stavebním postupem, stejně jako v případě tradičních betonových stěrek. Minimální tloušťka stěrky činí 5 cm.

 

Teplota při použití:
  • Teplota podloží a okolí od + 5ºC do + 30ºC.

 

Technické údaje:
Součinitel tepelné vodivosti λ – 0,19 [W/mK]
Pevnost v tlakue 4,5 [N/mm2]
Reakce na oheň A1 – nehořlavý materiál
Obsah vzduchu v čerstvé směsi 22 [%]
Hustota vysušené, ztvrdlé směsi 570-630 [kg/m3]
Produktivita Z 1 pytle suché směsi:
0,85 m2stěrky o tloušťce 5 cm

 

Balení:
  • Pytel: 50 litrů Paleta: 1,5 m

3

Čištění nářadí:
  • vodou ihned po ukončení práce

 

Skladování a doprava:
  • Chraňte před vlhkostí! Uchovávejte na suchých místech. Výrobek v originálním a neporušeném balení lze skladovat 12 měsíců od data výroby. Skladování palety na paletě není přípustné.

 

Pozor:
  • Výrobek obsahuje cement. Alkalicky reaguje s vodou. Chraňte kůži a oči, v případě podráždění omyjte pečlivě vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Chraňte před dětmi!