Perlit Beton TB 1

TERMOBETON TB1

Termoizolační perlitový podklad

 

 • Plynulá regulace tloušťky podkladu od 5-20 cm
 • Jednoduché provedení izolace na nerovných podložích
 • Osminásobně lepší izolační vlastnosti než tradiční stěrky
 • Vysoká účinnost po celou dobu využívání
 • Stabilita podkladu – nedochází k pokroucení panelů

 Objednávka/Poptávka

 

Popis výrobku:

Termoizolační podklad je továrensky připravovanou suchou směsí vyráběnou na bázi nejvyšší kvality perlitu, hydraulických pojiv a zušlechťujících příměsí, jež zlepšují užitkové parametry hotového výrobku. Je dokonalou termoizolací a zvukovou izolací, je zcela nehořlavý, odolný proti působení hub a hnízdění hlodavců.

Použití:

Lehký podlahový podklad je určen k provádění termoizolace a zvukové izolace na tradičních železobetonových prefabrikovaných stropech, které vyžadují užití lehkého podkladu s ohledem na omezenou nosnost.

TERMOBETON TB1 je určen k provádění:

  • teplých a ohnivzdorných podkladů pod perlitové stěrky (např. TERMOBETON TB2), stejně jako pod tradiční betonové stěrky,
  • termoizolace a zvukové izolace neužitkových stropů nebo stropů s omezenou použitelností,
  • termoizolace pod podlahové topení,
  • izolace podlahy na terénu,
  • termoizolace balkónů a teras

 

Příprava podloží:

Povrch očistěte od a následně odstraňte prach. Připevněte elastickou pásku v místech spojení podlahy se zdmi za účelem dilatace. Páska musí přiléhat k povrchu boční zdi do výše podkladu spolu se stěrkou.

Příprava směsi:

TERMOBETON TB1 smíchejte s vodou v poměru 8-10 litrů vody na 1 pytel podkladu (50 litrů). Doba míchání by měla činit 4-5 minut. Po smíchání zkontrolujte konzistenci hmoty a případně upravte množství přidávané vody.

Způsob použití:

Položení podkladu musí být provedeno v souladu se stavebním postupem, stejně jako v případě tradičních betonových stěrek. Minimální tloušťka podkladu činí 5 cm.

Teplota při použití:

Teplota podloží a okolí od + 5ºC do + 30ºC.

Technické údaje:
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,10 [W/mK]
Pevnost v tlaku 1,3[N/mm2]
Reakce na oheň A1 – nehořlavý materiál
Obsah vzduchu v čerstvé směsi 25 [%]
Hustota vysušené, ztvrdlé směsi 280-320 [kg/m3]
Produktivita Z 1 pytle suché směsi:
0,90-0,95 m2 podkladu o tloušťce 5 cm

 

Balení:

Pytel: 50 litrů
Paleta: 1,5 m3

Čištění nářadí:

vodou ihned po ukončení práce

Skladování a doprava:

Chraňte před vlhkostí! Uchovávejte na suchých místech. Výrobek v originálním a neporušeném balení lze skladovat 12 měsíců od data výroby. Skladování palety na paletě není přípustné.

Pozor:

Výrobek obsahuje cement. Alkalicky reaguje s vodou. Chraňte kůži a oči, v případě podráždění omyjte pečlivě vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Chraňte před dětmi!